Biblioteka

Ukratko o biblioteci

Biblioteka IUBD-a nudi studentima bibliografske jedinice iz različitih stručnih/naučnih oblasti. Pored velikog broja knjiga i časopisa u štampanoj formi, biblioteka raspolaže i recentnom literaturom u elektroničkoj formi.

Stručna literatura obrađena je prema principa univerzalne decimalne klasifikacije (UDC) kako bi zadovoljila potrebe studenata ali i nastavnog osoblja.

Zbirke

Pored stručne literature u biblioteci se mogu naći i lektirna djela za potrebe studenata Učiteljskog fakulteta; te niz druge popularne literature različitih oblasti.

Izdavačka djelatnost

Internacionalni univerzitet Brčko distrikta BiH izdaje stručnu literaturu, a redovno dva puta godišnje izlazi i univerzitetski Časopis NIR u kojem se objavljuju izvorni radovi iz svih oblasti istraživanja prirodnih, društvenih i humanističkih nauka.

Biblioteka

Bibiloteka

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2024, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search