Stručni akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija

Po završetku četverogodišnjih studija prvog ciklusa studija (240 ECTS) na studijskom programu: Bosanski,hrvatski, srpski jezik i književnost, stiče se akademsko zvanje profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti i stepen stručne spreme: VII/1.

Po završetku drugog ciklusu studija (60 ECTS) u trajanju od jedne godine, na studijskom programu: Bosanski,hrvatski, srpski jezik i književnost, stiče se akademsko zvanje magistar bosanskog,hrvatskog i srpskog jezika i književnosti  stepen stručne spreme: VII/2.

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2024, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search