Stručni akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija

Po završetku trogodišnjih studija (180 ECTS) na studijskom pogramu Predškolsko vaspitanje i obrazovanje  i odbranjenog diplomskog rada student stiče akademsko zvanje  Vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja.  

Po završetku četverogodišnjih studija prvog ciklusa studija (240 ECTS) na studijskom programu: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, stiče se akademsko zvanje diplomirani vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja i stepen stručne spreme: VII/1.

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2024, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search